Beregning af priser

Ved indlæsning af ark kan Salgsprisen indlæses på 2 måder
Alle priser i arkene er altid ekskl moms.


1. Salgspris kolonnen 

Hvis der ligger en kolonne i arket som hedder "Salgspris" så vil prisen blive indlæst fra dette felt. Priserne afrundes efter de afrundingsregler der er sat op i shoppen. Fx til hele 10,- eller hele 5,-


2. Kostpris kolonnen

Hvis der ikke er en "Salgspris" kolonne kigger systemet efter en kostpris kolonne. Hvis denne kolonne findes beregnes prisen, efter den matrix som findes under fanen "Importeringsprisregler". 

Under både dæk og fælge findes en kolonne der hedder "Alle" denne pris tillægges først. Hvis der er en kolonne med leverandørens navn tillægges denne bagefter.
 

Automatiske indlæsere

Hvis produkterne indlæses fra en automatisk importer skal du først spørge Tiger Media om der er opsat specialregler ifm beregningen af priser.

Hvis der ikke er lavet specialregler, så kan du ændre på beregningen af priser fra administrationen. Under modulet fælge og dæk finder du fanen "Leverandører" her kan du se hvem der er indlæst produkter fra.

I fanen Importeringsprisregler kan du ændre på hvordan priserne beregnes. Du kan enten ændre på den generelle prissætning ved at ændre i Alle kolonnerne. Eller hvis du vil have en special pris, kan du tilføje en ny kolonne ved at klikke på + tegnet øverst til højre for tabellerne.

Priserne opdaterer ved næste indlæsning som ofte sker i løbet af natten