Statisk vareside

En Statisk vareside fremviser varer, der er tilføjet enkeltvis (eller i grupper), og du kan derefter strukturere dem præcis i den rækkefølge der ønskes, enkeltvis. Denne sidetype har nogle kriterier, der er oprettet forud, som du kan sortere ud fra. Simple varesider bruges, som hovedregel, til fremvisning af en mindre mængde varer. 

Når du arbejder med en Statisk vareside, har du tre faner med funktioner til rådighed. Den første fane, "Generelt", lader dig opsætte det tekstindhold du ønsker for varesiden. Redigering/oprettelse af dette indhold, foregår i editoren, som du kender den fra andre steder i TigerCMS.

Hvis du vil vide mere om editorens funktion, kan du klikke her.  
 

Opsætning af varesiden

På fanen "Tilføj vare", kan du tilføje produkter til visning på siden. Her kan du finde de produkter, som du ønsker at tilføje, ved at søge ud fra: kategori, brand, pris, status, produktbillede, lager, relaterede varer, fritekst eller en kombination af disse. 

Når du har verificeret de opstillede søgningskriterier, og har klikket på "Søg", listes alle matchende produkter under søgeren. Her kan du vinge af, til venstre på linjen, ud for de produkter, som du ønsker at behandle. Se billedet herunder for reference:Når du er tilfreds med markeringen af produkter til fremvisning, er det blot at trykke på "Tilføj de markerede varer", for at gemme dem til visning på siden.
 

Sortering

Sortering af de produkter, som er blevet tilknyttet en vareside, foregår via fanen "Vareliste". På denne fane, vises alle produkter, som vil blive vist på hjemmesiden, på en liste. Der er to muligheder for automatisk sortering af produkterne, som er valgt til visning: sortering efter titel, og sortering efter varenummer. Disse kan benyttes ved at klikke på "Titel" eller "Varenummer" (Se understreget tekst på billede herunder). Husk, at klikke på, "Gem sortering", hvis en tilfredsstillende sortering er opnået.

Ud for hvert produkt, er der til venstre et ikon med to pile. En peger op, og en anden peger ned. Ved at holde musen over disse pile, er det muligt at "trække" produktet op og ned på varelisten. Når produktet slippes på den ønskede placering, skal du huske at trykke på "Gem sortering", for sorteringen træder i kraft. 

Fjernelse af produkter fra vareside

For at slette et produkt fra en vareside, skal du befinde dig på fanen "Vareliste". Her skal du sætte flueben i afkrydsningsfeltet, til venstre for titlen på de produkter, som du ønsker at behandle. Når du er tilfreds, med valg af produkter til fjernelse, skal du gå til bunden af varelisten, og klikke på "Fjern de markerede varer" (se evt. billedet her foroven).