Medarbejderside

Når de ansatte er oprettet i brugersystemet, og eventuelt tilføjet i passende brugergrupper, er du klar til at opsætte selve medarbejdersiden. For mere information om brugersystemet klik her.

Når du redigerer en medarbejder side, har du mulighed for at arbejde med to faner; Generelt og Medarbejdere.

På fanen Generelt kan du opsætte indhold i editoren. Dette benyttes ofte til indsættelse af åbningstider, billede af arbejdspladsen eller andet der er relevant i denne forbindelse.

Fanen Medarbejdere er til at vælge de medarbejdere der skal vises, og inddele dem i afdelinger. Selve visningen af medarbejderne er opsat forud af Tiger Media A/S, så den passer til netop dit design.

I toppen på denne fane kan du oprette nye afdelinger og underafdelinger. Det er blot at indtaste navnet på afdelingen, og klikke 'Opret afdeling'.
Efterfølgende kan du tilføje beskrivelser til hver afdeling. 

Du har nu mulighed for at tilføje ansatte til hver afdeling, ved at vælge pågældende afdeling, og tilføje medarbejderne fra listen yderst til højre. Tilføjelsen udføres ved at markere den ønskede medarbejder, og derefter klikke på 'Tilføj ansat'.

Sortering af de ansatte gøres ved at trække i pilene, der befinder sig til venstre på hver medarbejder der er tilføjet. Husk at gemme rækkefølgen.