Rotationsmodul

Rotationsmodulet bruges (næsten altid) til forsider, hvor der er mulighed for at indsætte billeder og tekst, der vil rotere efter et givent antal sekunder.

 

Tilføj/rediger slides

Hvis du kunne tænke dig at have flere slides eller bare have et andet billede bag et slide, skal du gå til "Moduler", "Rotations Modul" og vælge inkonet længst til venstre ud for det pågældende modul. For visuelt eksempel, se nedenstående billede (redigerer ikonet markeret med orange).Du kan nu se, at hver enkelt slide har sin egen "kasse". Hvis du vil tilføje et nyt slide, er det som regel en god idé at bruge "Kopier"-funktionen fra en af de andre slides og derefter ændre i kopien. Så har du de rigtige dimensioner, og du kan hurtigtgå videre.Det er fra samme menu, at du kan redigere hvert enkelt slide ved at trykke på "Rediger". Ved tryk på "Rediger" har du nu mulighed for at ændre, hvordan størrelsen på slidet skal være samt hvor hurtigt/ofte effekter og slides skifter.

Som det fremgår ud fra hvert slide, er der mulighed for, at slidet er aktivt eller inaktivt. Det er blot et spørgsmål, om det skal vises på siden eller ej. Det er som regel en god ide at holde et slide, som du er ved at redigere, inaktivt, så siden ikkeser ufærdig ud for eventuelle besøgende i det tidsrum, du redigerer.